Luật Sư Trần Thanh Huyền
THÔNG TIN CƠ BẢN

24/09/1990

Nữ

Hà Nội

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Trần Thanh Huyền

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Kỹ năng tư vấn, giao tiếp, thuyết trình
Kỹ năng tổ chức sự kiện
Kỹ năng tìm kiếm thông tin và tài liệu
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng làm việc độc lập
Kinh nghiệm công tác
Nhân viên pháp lý

Nhân viên pháp chế
Học vấn & chứng chỉ
- Chứng chỉ hành nghề luật sư từ 2016 - 2017 tại Học viện tư pháp (ngành học: Luật Doanh nghiệp)

- Cử Nhân Luật từ 2008 - 2012 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Kinh tế)