Luật Sư Trần Thị Kim Dung
THÔNG TIN CƠ BẢN

07/12/1993

Nữ

Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)

Độc thân

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Trần Thị Kim Dung

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng tham gia tranh tụng tại Tòa án;
- Kỹ năng tra cứu quy định pháp luật và đưa ra nội dung tư vấn pháp lý đúng và nhanh chóng;
- Kỹ năng soạn thảo hợp đồng, soạn thảo các văn bản pháp lý, xây dựng các quy định, chế tài;
- Dịch thuật Anh văn Pháp lý;
- Tin học: Thành thạo sử dụng Tin học văn phòng, hứng thú tìm hiểu những thay đổi công nghệ mới;
- Kỹ năng mềm: Thương thuyết, đàm phán, làm việc nhóm;
- Có tư duy logic - sáng tạo;
- Tự tin, năng động.
Kinh nghiệm công tác
- Mô tả công việc: + Hỗ trợ Luật sư giải quyết các vụ việc trong các lĩnh vực: Hình sự, Tư vấn (Thành lập doanh nghiệp, Đầu tư...), Dân sự (Đất đai, Lao động, Thu hồi nợ, Hôn nhân & Gia đình); + Đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng; + Soạn thảo Văn bản pháp lý, nghiên cứu hồ sơ các vụ án, thực hiện công việc xây dựng định hướng giải quyết các vụ án; + Dịch thuật.; + Quản lý Fanpage, Website của công ty. - Kỹ năng đạt được: + Giải thưởng TPLaw ưu tú; + Nâng cao các kỹ năng trong nghiên cứu, giải quyết vấn đề; + Nâng cao kỹ năng trong việc tham gia các giai đoạn tố tụng...

- Mô tả công việc: + Tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể... và các hoạt động liên quan đến tổ chức doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty; + Tham mưu cho lãnh đạo về pháp luật phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty ; + Nghiên cứu pháp lý, các quy định của pháp luật, tham gia soạn thảo, đàm phán các hoạt động kinh doanh của Công ty; kiểm soát về nội dung, hình thức, thủ tục các hợp đồng; + Tham gia giải quyết các yêu cầu và tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại và lao động, soạn thảo/chuẩn bị các hồ sơ khởi kiện và tham gia tranh tụng; + Chuẩn bị hồ sơ thanh tra và làm việc với Sở thông tin và truyền thông các tỉnh trên cả nước, liên quan đến thanh kiểm tra hoạt động bưu chính hằng năm; + Dịch thuật các tài liệu pháp lý (ngôn ngữ: Tiếng Anh); + Và các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Lãnh đạo. - Kỹ năng đạt được: + Nâng cao kiến thức toàn diện về ngành Logistics; + Nâng cao kinh nghiệm tranh tụng đối với các vụ án tranh chấp về kinh doanh thương mại; + Nâng cao kỹ năng quản lý hồ sơ hiệu quả, có kinh nghiệm thực tế.
Học vấn & chứng chỉ
- CỬ NHÂN LUẬT từ 2011 - 2015 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) (ngành học: Luật Doanh nghiệp)

- CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ từ 2015 - 2017 tại Trường khác (ngành học: Luật Doanh nghiệp)