Luật Sư Vũ Hoàng
THÔNG TIN CƠ BẢN

04/02/1993

Nam

Hà Nội

Độc thân

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Luật Sư Vũ Hoàng

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
- Kỹ năng mềm:
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
- Sẵn sàng học hỏi và tiếp thu kiến thức tốt.
- Tin học: Sử dụng tốt Microsoft Word, Excel, Powerpoint.
Kinh nghiệm công tác
Làm việc trong tất cả các lĩnh vực pháp lý như: “ dân sự, hình sự, doanh nghiệp, hành chính, ly hôn, thừa kế, công chứng...”
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân luật từ 2011 - 2015 tại Viện Đại học Mở Hà Nội (ngành học: Luật Kinh tế)

- Chứng chỉ hành nghề luật sư từ 2015 - 2019 tại Học viện tư pháp Việt Nam (ngành học: Luật Tố tụng dân sự)