Luật Sư Vũ Thị Thu Hà
THÔNG TIN CƠ BẢN

Chưa cập nhật

Nữ

Doanh nghiệpLao độngHợp đồngLĩnh vực Luật khác

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Luật Sư Vũ Thị Thu Hà

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm công tác
„▶ Giảng viên thỉnh giảng Học viện Tư pháp (kỹ năng tư vấn, soạn thảo hợp đồng, quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự) „▶ Thạc sĩ Luật – Trường Đại học Luật Hà Nội „▶ Chứng chỉ hành nghề Luật sư „▶ Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội – Liên đoàn Luật sư Việt Nam „▶ Chứng chỉ Chuyên gia đánh giá chất lượng QMS 2000 IRCA (Vương quốc Anh) „▶ Chứng chỉ Trưởng chuyên gia đánh giá chất lượng/Chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ (BVQI)
Học vấn & chứng chỉ
Chưa cập nhật