Giới thiệu về Asiatrans Vietnam
Asiatrans Vietnam là Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực Giao nhận, Đại lý Hàng hải và Logistics, hiện diện qua hệ thống văn phòng đặt tại các Thành phố có Cảng biển lớn của Việt Nam và có mạng lưới đại lý rộng khắp trên thế giới.

Do nhu cầu mở rộng hoạt động, chúng tôi trân trọng kính mời các ứng viên có nhiệt huyết làm việc tham gia vào đội ngũ năng động và chuyên nghiệp của chúng tôi qua vị trí như dưới đây. Ứng viên trúng tuyển sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, hội đủ mọi điều kiện và cơ hội để phát triển bản thân.
Hình ảnh của Asiatrans Vietnam
Tuyển dụng của Asiatrans Vietnam
  • Trước
  • 1
  • Tiếp