Giới thiệu về Công ty ACTIP (ACTIP Corporation)
Công ty ACTIP (ACTIP Corporation) là một công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn và đại diện pháp lý về Sở hữu Trí tuệ, gồm ba Công ty thành viên:
[1] ACTIP IP Limited hoạt động trong lĩnh vực Nhãn hiệu, Quyền tác giả, quản trị thương hiệu và li-xăng nhãn hiệu
[2] ACTIP Patent Limited chuyên sâu trong lĩnh vực Sáng chế, Kiểu dáng và chuyển giao công nghệ
[3] ACTIP Law Firm cung cấp dịch vụ luật sư, hợp đồng thương mại quốc tế, tranh tụng và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Với mong muốn tạo dựng đội ngũ nhân sự có năng lực và trình độ chuyên môn cao, là nền tảng để nâng tầm phát triển của ACTIP Corporation, chúng tôi liên tục tìm kiếm các ứng viên cho vị trí Chuyên viên tư vấn sở hữu trí tuệ (sáng chế/kiểu dáng, nhãn hiệu).

Những ứng viên quan tâm có thể tìm hiểu chi tiết về ACTIP Corporation tại www.actip.com.vn cũng như tìm kiếm các thông tin đăng tuyển hiện tại và trong tương lai.
Hình ảnh của Công ty ACTIP (ACTIP Corporation)
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty ACTIP (ACTIP Corporation)
  • Trước
  • 1
  • Tiếp

Bình luận:


Hình mã xác nhận