Giới thiệu về Công ty Aprotrain - Aptech
APROTRAIN, thành lập năm 2005, cung cấp các dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Quốc tế. Aprotrain liên kết chặt chẽ với các tổ chức đào tạo trong nước và Quốc tế cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng cao, chi phí tối ưu và đáp ứng toàn diện yêu cầu của nền kinh tế Việt Nam phát triển sôi động.

Đội ngũ chuyên gia và cơ sở vật chất hiện đại của Aprotrain đáp ứng nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp, tổ chức nhà nước và cá nhân. Aprotrain tự hào góp phần đem lại cho khách hàng những phương án đầu tư vững chắc cho tương lai.
Hình ảnh của Công ty Aprotrain - Aptech
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty Aprotrain - Aptech

Bình luận:


Hình mã xác nhận