Giới thiệu về Công ty Cổ phần CDC Hà Nội
Công ty cổ phần CDC Hà Nội là doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực: Tổng thầu thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, Tư vấn quản lý dự án xây dựng, Tư vấn thiết kế và Tư vấn giám sát thi công, Sản xuất và kinh doanh vật tư vật liệu xây dựng, Đầu tư kinh doanh bất động sản. Với thế mạnh về đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, trình độ chuyên môn cao và đã tham gia nhiều dự án. Công ty cổ phần CDC Hà Nội đã và đang từng bước khẳng định thương hiệu của mình qua các dự án, công trình đã tham gia.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần CDC Hà Nội
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần CDC Hà Nội