Giới thiệu về Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Công ty CP chứng khoán Sài Gòn (SSI) được thành lập năm 1999, đặt trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 15/12/2006, cổ phiếu của công ty đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ngày 29/10/2007, SSI chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Sau nhiều lần tăng vốn điều lệ, đến năm 2016, vốn điều lệ của công ty đạt 4.900.636.840.000 đồng.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
  • Trước
  • 1
  • Tiếp

Bình luận:


Hình mã xác nhận