Giới thiệu về Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Phú Lâm
Công ty Nhựa Phú Lâm chúng tôi là một doanh nghiệp thành lập vào năm 1997. Tổng công ty được đặt tại thành phố Hải Phòng, chi nhánh được đặt tại khu công nghiệp Amata thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, với tổng số toàn bộ công nhân viên khoảng 900 người.
Công ty chuyên sản xuất các mặt hàng giả da cao cấp, màng nhựa áo mưa, màng nhựa vân gỗ.
Hình ảnh của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Phú Lâm
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa Phú Lâm

Bình luận:


Hình mã xác nhận