Giới thiệu về Công Ty Cổ phần Đầu Tư & Thương Mại Đại Việt
Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Đại Việt được thành lập cuối năm 2007, hiện nay vốn điều lệ đăng ký kinh doanh là 31,5 tỷ đồng Công ty kinh doanh chủ yếu về thương mại và cung cấp dịch vụ. Các sản phẩm của Công ty tương đối đa dạng và mang tính cạnh tranh cao. Hiện tại sản phẩm kinh doanh chính của Công ty là 4 loại xi măng phân phối chính thức tại thị trường Quảng Ngãi đó là xi măng Đồng Lâm, xi măng Bỉm Sơn, xi măng Long Sơn và xi măng Phúc Sơn.

Là một đơn vị với ngồn nhân lực là những cán bộ có thâm niên công tác tại Quảng Ngãi, với tiêu chí chuyên nghiệp về phương thức kinh doanh và hiệu quả trong công tác quản lý. Bên cạnh đó Công ty Đại Việt là đơn vị có năng lực tài chính mạnh đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên.

Hình ảnh của Công Ty Cổ phần Đầu Tư & Thương Mại Đại Việt
Tuyển dụng của Công Ty Cổ phần Đầu Tư & Thương Mại Đại Việt
  • Trước
  • 1
  • Tiếp

Bình luận:


Hình mã xác nhận