Giới thiệu về Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đào Tạo Edutop64
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đào tạo EDUTOP64 hiện đang hợp tác với Viện Đại học Mở Hà Nội, Đại Học Duy Tân Đà Nẵng phát triển chương trình Cử nhân trực tuyến TOPICA.

TOPICA được phát triển trên cơ sở dự án do Microsoft, Qualcomm, Hewlett Packard, USAID và World Bank tài trợ từ 2003 tới nay. TOPICA đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế uy tín như :
+ Top 4/62 điển hình toàn cầu của World Bank Infodev năm 2006,
+ Top 7/160 dự án ứng dụng tin học xuất sắc toàn cầu của Development Gateway Award năm 2007
+ Giải thưởng học liệu của SEAMOLEC thuộc tổ chức Bộ trưởng giáo dục Đông Nam Á năm 2007
+ Top 4/132 dự án ứng dụng CNTT trong giáo dục xuất sắc toàn cầu của Stockholm Challenge Award năm 2008.
Hình ảnh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đào Tạo Edutop64
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đào Tạo Edutop64

Bình luận:


Hình mã xác nhận