Giới thiệu về Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Việt Nam
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Việt Nam là công ty thành viên của Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị HUD, là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ xây dựng được hình thành với nhiệm vụ thực hiện chiến lược phát triển đô thị và nhà ở trong và ngoài nước, trong đó tập trung phát triển đô thị và nhà ở cho các đối tượng có thu nhập trung bình và thu nhập thấp.
Hình ảnh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Việt Nam
Tuyển dụng của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Việt Nam
  • Trước
  • 1
  • Tiếp