Giới thiệu về Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Thế Hệ Mới (NMS)
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, đào tạo trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin
- Dịch vụ chăm sóc khách hàng tại chỗ và từ xa qua mạng cố định và di động, Internet
- Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông, cung cấp nội dung hình ảnh và âm thanh trên mạng cố định và di động
- Dịch vụ nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ
- Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện tử, tin học, viễn thông
- Quảng cáo thương mại
- In ấn, chế bản thiết kế
- Tư vấn Marketing ( Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính)
- Sản xuất, mua bán, cho thuê, lắp đặt, sửa chữa bảo hành thiết bị tin học, viễn thông phần mềm, thiết bị văn phòng, thiết bị điện tử, điện lạnh, điện gia dụng
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Thế Hệ Mới (NMS)
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Thế Hệ Mới (NMS)