Giới thiệu về Công Ty Cổ Phần English Now Global
Englishnow is an International English learning system for children aged from 6 to 15 years old. Our learning system utilizes innovative technology and modern teaching methods to make learning easier for Vietnamese children to study English effectively and proactively. Englishnow plans to expand its learning system to over one hundred institutes throughout Vietnam in the next three year.Englishnow is a member company of Egroup – one of the biggest educational groups in Vietnam. Englishnow seeking individuals who want to join a dynamic work environment that embraces professional development in a modern people centered education company striving to provide a world class learning experience for children.


Englishnow là hệ thống Anh ngữ quốc tế dành cho trẻ em từ 6 tới 15 tuổi. Chương trình học của chúng tôi tối ưu hóa công nghệ mới và phương pháp dạy hiện đại nhằm giúp học sinh Việt Nam làm chủ Anh ngữ một cách hiệu quả và chủ động. Chúng tôi đang đẩy mạnh phát triển hệ thống của Englishnow với hơn 100 chi nhánh trên toàn Việt Nam trong 3 năm tới. Englishnow là một thành viên của Egroup – một trong những tập đoàn giáo dục lớn nhất tại Việt Nam. Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm các cá nhân mong muốn tham gia một môi trường làm việc năng động và chú trọng phát triển nghề nghiệp tại một công ty giáo dục luôn đề cao yếu tố con người và cố gắng đem đến cho trẻ em Việt Nam môi trường học tập chất lượng quốc tế.

Hình ảnh của Công Ty Cổ Phần English Now Global
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công Ty Cổ Phần English Now Global

Bình luận:


Hình mã xác nhận