Giới thiệu về Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng OPERA
Công ty CP Hàng Tiêu Dùng Opera chuyên sản xuất và kinh doanh ngành hàng gia vị: nước tương, nước mắm thương hiệu Thái Long, Kabin và các sản phẩm nhập khẩu: dầu ăn Opera, nước cốt dừa....
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng OPERA
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng OPERA

Bình luận:


Hình mã xác nhận