Giới thiệu về Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Công (NAMCONG CORP)
Namcong Corporation là một Group các Công ty thành viên gồm Namcong VietNam, Namcong Cambodia, Công ty Nora và Công ty NCM.

Namcong Corporation hoạt động chính trên 3 lĩnh vực:
• Thiết kế kết cấu,
• Thi công các cấu kiện dự ứng lực (ứng suất trước),
• Thi công phần nền móng và hạ tầng công trình.

Thị trường hoạt động của Namcong Corporation là tại các nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Trong đó, tại Việt Nam, Namcong Corporation hoạt động hầu hết các tỉnh thành từ Bắc - Trung - Nam và có các trụ sở chính tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Với mục tiêu chiến lược của Namcong Corporation là trở thành Công ty kỹ thuật hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Namcong Corporation luôn quan tâm đến chiến lược phát triển, đào tạo con người để đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty, cũng như luôn chú tâm đến việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, xanh sạch và tạo dựng những chính sách nhân sự tốt nhất cho mỗi người trong Namcong Corporation.
Hình ảnh của Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Công (NAMCONG CORP)
Tuyển dụng của Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Công (NAMCONG CORP)

Bình luận:


Hình mã xác nhận