Giới thiệu về Công ty Cổ Phần Len Hà Đông
Công ty Cổ phần kinh doanh Len Hà Đông được thành lập từ năm 1958, với tên gọi là Nhà máy Nhuộm - In hoa, chủ yếu là sản xuất hàng hóa may mặc. Từ năm 2008, Công ty bắt đầu chuyển sang kinh doanh cho thuê mặt bằng và kho vận, đồng thời vẫn duy trì sản xuất hàng may mặc. Đến nay, Công ty đã và đang phát triển sản xuất hàng may mặc chuyên về thời trang trẻ em trong nước và xuất khẩu.
Hình ảnh của Công ty Cổ Phần Len Hà Đông
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty Cổ Phần Len Hà Đông
  • Trước
  • 1
  • Tiếp

Bình luận:


Hình mã xác nhận