Giới thiệu về Công ty Cổ phần Sông Việt Thanh Hóa
Ngành nghề kinh doanh
- Bột Cá

Sản phẩm dịch vụ

+ Chế biến bột cá

+ Bột cá biển 60% đạm

+ Bột cá biển 63%

+ Bột cá biển 65% đạm

+ Bột cá biển 67% đạm
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Sông Việt Thanh Hóa
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Sông Việt Thanh Hóa
  • Trước
  • 1
  • Tiếp