Giới thiệu về Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Gia Thịnh
Thành lập vào tháng 9/2017 dựa trên nền tảng được thừa hưởng từ tập đoàn PGTCorp, PGTLand luôn hướng đến sự đáp ứng tối ưu những lựa chọn của khách hàng. Mỗi dự án triển khai đều thể hiện sự quyết tâm hiện thực hóa giấc mơ an cư cho cộng đồng, cho xã hội hướng đến mục tiêu “Vì một xã hội thịnh vượng”
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Gia Thịnh
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Gia Thịnh