Giới thiệu về Công ty Cổ phần Tập đoàn Vsetgroup
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vset Group gồm các công ty thành viên đang hoạt động:
1/ Công Ty Cổ Phần Điện Tử Viễn Thông VSETCOM
2/ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trương Gia
3/ Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Gia Khang
4/ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giải Trí Khang Anh
5/ Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan VsetNature
6/ Hợp Tác Xã Dịch Vận Tải Đông Nam Bộ
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vsetgroup
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vsetgroup
  • Trước
  • 1
  • Tiếp

Bình luận:


Hình mã xác nhận