Giới thiệu về Công ty Cổ Phần Thủy Sản Phát Tiến 2
Nuôi trồng thủy sản ( theo đúng quy hoạch ).
Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh.
Bán buôn thủy sản, nông sản.
Hình ảnh của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Phát Tiến 2
Tuyển dụng của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Phát Tiến 2

Bình luận:


Hình mã xác nhận