Giới thiệu về Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
Dự án việt là công ty tư vấn đa dạng các loại hình dự án. Các dự án Tư vấn Việt viết điều được các ban ngành chấp thuận chủ trương nhanh và hầu hết điều được các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các quỹ đầu tư đồng ý cho vay vốn đầu tư. Là đối tác của nhiều ngân hàng, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước Dự Án Việt mong muốn các ngân hàng, các tổ chức tín dụng tiếp tục hỗ trợ vốn ‘tài chính’ cho các dự án tiếp theo Dự Án Việt tư vấn .
Hình ảnh của Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt