Giới thiệu về Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Nghiệp & Hoạt Động Khoáng Sản
Ông ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Công nghiệp và Hoạt động Khoáng sản (MAINCO.,JSC) được thành lập theo chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105025996 ngày 03 tháng 12 năm 2010 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Công nghiệp và Hoạt động Khoáng sản đã không ngừng tích luỹ kinh nghiệm quản lý chỉ đạo và sản xuất kinh doanh, tích tụ vốn và năng lực sản xuất, quan hệ của Công ty luôn được mở rộng đối với các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.

Với mục tiêu chiến lược phát triển ổn định và bền vững. Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Công nghiệp và Hoạt động Khoáng sản đã xây dựng bộ máy quản lý, kỹ thuật nhiều kinh nghiệm thuộc các ngành nghề khai thác mỏ, tuyển khoáng, thăm dò khoáng sản, xây lắp… với đội ngũ chuyên gia tư vấn có thể đảm đương được các công trình đòi hỏi kỹ thuật cao.
Các lĩnh vực hoạt động chính của MAINCO.,JSC
1. Hoạt động Thăm dò Khoáng sản:
- Khảo sát đánh giá tiềm năng Khoáng sản;
- Lập đề án thăm dò khoáng sản;
- Thi công thăm dò Khoáng sản.
2. Tư vấn Lập Dự án đầu tư:
- Lập báo cáo nguyên cứu tiền khả thi;
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Dựa án đầu tư + Thiết kế cơ sở);
- Phân tích tính khả thi Dự án.
3. Tư vấn Thiết kế:
- Lập Thiết kế cơ sở;
- Lập Thiết kế thi công (các bước);
- Lập Thiết kế mỏ.
4. Tư vấn Môi trường:
- Lập Cam kết môi trường;
- Lập Đánh giá tác động môi trường Dự án;
- Lập Đánh giá tác động môi trường chiến lược;
- Lập Phương án cải tạo phục hồi môi trường Dự án;
- Thiết kế các công trình xử lý môi trường Dự án.
5. Tư vấn thẩm tra:
- Tư vấn thẩm tra Dự án;
- Tư vấn thẩm tra Thiết kế cơ sở;
- Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công;
- Tư vấn thẩm tra Dự toán, Tổng Dự toán;
- Tư vấn thẩm tra hiệu quả đầu tư Dự án.
6. Tư vấn Hồ sơ Đóng cửa mỏ
7. Đo vẽ hiện trạng, lập báo cáo khai thác hàng năm, lập mặt cắt tính trữ lượng.
8. Hoạt động xây dựng.
Hình ảnh của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Nghiệp & Hoạt Động Khoáng Sản
Tuyển dụng của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Nghiệp & Hoạt Động Khoáng Sản
  • Trước
  • 1
  • Tiếp

Lê Anh Vũ Ngô Quang khải Quang Chánh Lưu Hoàng Trung Hiếu Đỗ Cao Thắng Lê Đức Thọ Lê Huỳnh Thế Bảo Trần Văn Sang Nguyễn Hoàng Minh Trí Nguyễn Huy Hoàng Lê Thảo Nghi Nguyễn Châu Phong Phạm Phụng Hoàng Tiên Đỗ Cao Thắng Lê Huy Công Hồ Viết Quý Trần Minh Cảnh Nguyễn Ngọc Thiện ĐÀO THÁI PHƯƠNG VÕ TRẦN TIẾN Nguyễn Trường Kiếm Huỳnh Đình Hiền Nguyễn Ích Thế Đỗ Đức Anh Huỳnh Uy Danh Nguyễn Văn Long Nguyễn Phúc Nguyên Dương Văn Tiến Phạm Thị Nhi Nguyễn Thị Cẩm Nguyễn Thị Thu Trang Trương Lê Ngân Giang Nguyễn Thị Hải Vân Trần Kim Thư Phạm Thị Hồng Thúy Nguyễn Thị Thu Hường Lữ Thị Huyền Hồ Thị Bạch Huê Nguyễn Khánh Linh Nhâm Thị Thùy Trang Nguyễn Thị Mai Linh Phan Thị Diệu Minh Hương Võ Lê Quỳnh Như Ngọc Lê Thị Phương Uyên Nguyễn Ngọc Bích Châu Nguyễn Thị Thu Hiền Quách Thiếu Hiệp Hồ Thị Tâm Cao Minh Trang Nguyễn Thị Hương Giang Phạm Thị Hận Nguyễn Thị Phương Anh Đỗ Thị Thúy Hằng Trần Thị Quỳnh Chi Ngô Hải An Lý Thị Thu Hiền Trần Thị Thúy Vân Huyền Chi Nguyễn Lê Bùi Thu Uyên Trần Ngọc Dung Đoàn Thị Mai Nguyễn Thị Kiều Hoanh Phạm Nguyễn Tố Như Nguyễn Thị Thúy Hường Nguyễn Lê Phước Hiền Vũ Thị Minh Thương Đào Thị Linh Chi Đặng Ngọc Khuê Nguyễn Thị Phương Trần Thị Lan Anh Phan Thùy Linh Nguyễn Thị Thanh Loan Bùi Lan Hương Trang Phạm Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Hồng Thanh Trần Thị Ngọc Thảo Phạm Bùi Thùy Minh Trần Thị Ý My Phạm Hồng Thoan Phan Thị Cẩm Hồng Bhling An Tâm Đặng Thị Thanh Ngân Vi Thị Minh Phượng Nguyễn Khánh Hòa Lê Thị Trang Phan Kim Thoa Huỳnh Kim Oanh Nguyễn Thị Thùy Dương Phan Thị Thanh Tâm Lê Thị Hồng Vinh Đỗ Anh Thư Hà Thị Hằng Hà Thị Cẩm Sương Huỳnh Thị Kim Liên Nguyễn Thị Phương Thảo