Giới thiệu về Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Nghiệp & Hoạt Động Khoáng Sản
Ông ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Công nghiệp và Hoạt động Khoáng sản (MAINCO.,JSC) được thành lập theo chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105025996 ngày 03 tháng 12 năm 2010 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Công nghiệp và Hoạt động Khoáng sản đã không ngừng tích luỹ kinh nghiệm quản lý chỉ đạo và sản xuất kinh doanh, tích tụ vốn và năng lực sản xuất, quan hệ của Công ty luôn được mở rộng đối với các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.

Với mục tiêu chiến lược phát triển ổn định và bền vững. Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Công nghiệp và Hoạt động Khoáng sản đã xây dựng bộ máy quản lý, kỹ thuật nhiều kinh nghiệm thuộc các ngành nghề khai thác mỏ, tuyển khoáng, thăm dò khoáng sản, xây lắp… với đội ngũ chuyên gia tư vấn có thể đảm đương được các công trình đòi hỏi kỹ thuật cao.
Các lĩnh vực hoạt động chính của MAINCO.,JSC
1. Hoạt động Thăm dò Khoáng sản:
- Khảo sát đánh giá tiềm năng Khoáng sản;
- Lập đề án thăm dò khoáng sản;
- Thi công thăm dò Khoáng sản.
2. Tư vấn Lập Dự án đầu tư:
- Lập báo cáo nguyên cứu tiền khả thi;
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Dựa án đầu tư + Thiết kế cơ sở);
- Phân tích tính khả thi Dự án.
3. Tư vấn Thiết kế:
- Lập Thiết kế cơ sở;
- Lập Thiết kế thi công (các bước);
- Lập Thiết kế mỏ.
4. Tư vấn Môi trường:
- Lập Cam kết môi trường;
- Lập Đánh giá tác động môi trường Dự án;
- Lập Đánh giá tác động môi trường chiến lược;
- Lập Phương án cải tạo phục hồi môi trường Dự án;
- Thiết kế các công trình xử lý môi trường Dự án.
5. Tư vấn thẩm tra:
- Tư vấn thẩm tra Dự án;
- Tư vấn thẩm tra Thiết kế cơ sở;
- Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công;
- Tư vấn thẩm tra Dự toán, Tổng Dự toán;
- Tư vấn thẩm tra hiệu quả đầu tư Dự án.
6. Tư vấn Hồ sơ Đóng cửa mỏ
7. Đo vẽ hiện trạng, lập báo cáo khai thác hàng năm, lập mặt cắt tính trữ lượng.
8. Hoạt động xây dựng.
Hình ảnh của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Nghiệp & Hoạt Động Khoáng Sản
Tuyển dụng của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Nghiệp & Hoạt Động Khoáng Sản
  • Trước
  • 1
  • Tiếp

Nguyễn Tấn Tài Phạm Phú Anh Quân Nguyễn Văn Di Nguyễn Minh Hoàng phạm Hoàng Dậm Nguyễn Minh Hiếu Nguyễn Tấn Phát Nguyễn Thanh Hải Huỳnh Phi Hùng Nguyễn Duy Thái Lê Đình Đức Anh Ngô Việt Hoàng Đào Ngọc Tuấn Phùng Văn Tuấn Lê Nhật Quang Vũ Thành Khiêm Vũ Ngọc Tú Ngô Thị Nguyệt Cầm Nguyễn Thái Thảo Võ Thị Kim Anh Nguyễn Thị Yến Trương Thị Dung Nguyễn Thị Khánh Huyền Nguyễn Thị Hương Giang Ngô Đinh Hoàng Uyên Ngô Thơm Thảo Lê Huỳnh Ngọc Lệ NGUYỄN THỊ LỆ THANH Nguyễn Thị Như Tuyền Phan Thị Huyền Trương Thị Soi Trần Đình Anh Thư Đinh Thị Kim Dung Cao Võ Thu Ngân Lê Thị Hoàng Kim Nguyễn Thị Yến Nguyễn Thị Hồng Nhung Đoàn Thị Khánh Vi Đặng Thị Ngọc Hường Phạm Thị Hương Nguyễn Thị Lan Trinh Phạm Thị Phương Liên Đặng Huỳnh Như Phượng Dương Thị Xuân VƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH Phạm Thị Hương Trương Thị Trang Nguyễn Ngọc Trâm Trần Quỳnh Anh Nguyễn Thị Lệ Quỳnh Nguyễn Thị Thu Uyên Nguyễn Thị Hằng Đoàn Lan Hương Lão Thị Nga Võ Sông Hương Trần Thuý Bảo Hà Nguyễn Ngọc Ánh Từ Ngọc Hòa Nguyễn Thị Hồng Nhung Võ Thị Thuỳ Trang Phạm Thị Như Ngọc Nguyễn Thị Kim Yến Nguyễn Thị Uyên Trần Thu Hà Nguyễn Ngọc Châu Hoàng Long Vân Nguyễn Thị Hoàng Trâm Nguyễn Hoàng Trúc Chi Nguyễn Nhật Anh