Giới thiệu về Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Thế Giới Nhà
Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Thế Giới Nhà là một trong những nhà sản xuất - cung cấp bê tông xi măng trộn sẵn lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và khu vực Đông Nam Bộ. Định hướng của công ty là "Phát triển bền vững" nên việc đào tạo nâng cao nguồn lực là một trong những vấn đề cốt lõi mà chúng tôi đang ưu tiên hàng đầu.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Thế Giới Nhà
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Thế Giới Nhà
  • Trước
  • 1
  • Tiếp

Bình luận:


Hình mã xác nhận