Giới thiệu về Công ty CP Him Lam Phát triển trí tuệ trẻ em Việt (VIETOPIA)
Vietopia là thành phố giải trí – hướng nghiệp của trẻ em! Vietopia là mô hình vui chơi trong nhà, nơi tạo cảm hứng, nuôi dưỡng ước mơ thông qua các hoạt động hóa thân ngành nghề cho trẻ từ 4-15 tuổi. Tại Vietopia, trẻ có thể độc lập khám phá hơn 30.000 m2 khuôn viên thành phố với đầy đủ các tòa nhà, đường phố, giao thông và kinh tế, giống như một xã hội thực!

Qua việc đóng vai thực tế, trẻ tìm hiểu được các ngành nghề khác nhau, được trả lương tương xứng với công sức lao động và quản lý tiền bạc hợp lý. Vietopia tạo cho trẻ kinh nghiệm, phát triển các kỹ năng sống và khơi nguồn niềm đam mê nghề nghiệp trong tương lai.
Hình ảnh của Công ty CP Him Lam Phát triển trí tuệ trẻ em Việt (VIETOPIA)
Tuyển dụng của Công ty CP Him Lam Phát triển trí tuệ trẻ em Việt (VIETOPIA)
  • Trước
  • 1
  • Tiếp