Giới thiệu về Công ty CP Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và thương mại Hà Tĩnh (Chi nhánh Hà Nội)
Chi nhánh Công ty Phát triển Công Nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh tại Thành phố Hà Nội. Là doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực xuất khẩu lao động, đưa các kỹ sư sang làm việc tại Nhật Bản.

Chương trình đưa tu nghiệp sinh, các kỹ sư Việt Nam đi tu nghiệp tại Nhật Bản được thực hiện từ năm 2006 theo Thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với Hiệp hội Phát triển nhân lực quốc tế các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản (IM Japan).

Những năm gần đây, công tu còn mở định hướng đưa các học sinh ở Việt Nam có nhu cầu đi du học tại nhật với chi phí hợp lý nhất.
Hình ảnh của Công ty CP Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và thương mại Hà Tĩnh (Chi nhánh Hà Nội)
Tuyển dụng của Công ty CP Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và thương mại Hà Tĩnh (Chi nhánh Hà Nội)
Chưa có việc làm