Giới thiệu về Công ty Luật TNHH Chính Nghĩa Luật (JUSTICE)
CÔNG TY LUẬT TNHH CHÍNH NGHĨA LUẬT (JUSTICE) được thành lập vào đầu năm 2010 với phương châm hành nghề: “Đổi Mới Bản Thân Để Vừa Lòng Khách Hàng”. Công ty đã không ngừng mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực: Tham gia tranh tụng; Tư vấn đầu tư; Tư vấn thuế, kế toán; Nghiên cứu thị trường;…Với mong muốn mở rộng dịch vụ kinh doanh và đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển công ty sau này, chúng tôi đề cao việc tuyển dụng những nhân viên thực sự tâm huyết với nghề.
Hình ảnh của Công ty Luật TNHH Chính Nghĩa Luật (JUSTICE)
Tuyển dụng của Công ty Luật TNHH Chính Nghĩa Luật (JUSTICE)

Bình luận:


Hình mã xác nhận