Giới thiệu về Công ty Luật TNHH JP Law Firm (Chi nhánh Hà Nội)
Công ty Luật TNHH JP (JP Law Group) là một công ty luật quốc tế có trụ sở tại Seoul và văn phòng tại Tp. HCM, Hà Nội, Bắc Kinh, Ulaanbaatar (Mông Cổ) với hơn 50 luật sư Hàn Quốc và nhiều nước khác (Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam, Úc, New Zealand, Trung Quốc, Mông Cổ).
Hình ảnh của Công ty Luật TNHH JP Law Firm (Chi nhánh Hà Nội)
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty Luật TNHH JP Law Firm (Chi nhánh Hà Nội)