Giới thiệu về Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Phạm Việt
- Được thành lập vào năm 2011, đến nay PHAM CONSULT đã có trên 7 năm kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, thuế, đầu tư, đào tạo và hỗ trợ tuyển dụng. Với sự hội tụ của nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm về tài chính – kế toán và đầu tư, PHAM CONSULT đã và đang phục vụ hơn 100 khách hàng trong mọi lĩnh vực kinh doanh trong và ngoài nước.
Hình ảnh của Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Phạm Việt
Tuyển dụng của Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Phạm Việt
Chưa có việc làm

Bình luận:


Hình mã xác nhận