Giới thiệu về Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải DH (DH Logistics)
Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải DH (DH Logisitcs) được thành lập tháng 10/2008 ( số đăng ký kinh doanh 0102897678) với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh trong khâu vận chuyển hàng hóa của các công ty Việt Nam và đưa thương hiệu của các công ty Việt Nam vơn tầm Quốc Tế.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
Với khẩu hiệu “Kiến Tạo Giải Pháp – Chuyển Giao Kết Quả” công ty đã trải 7 lần thay đổi đăng ký kinh doanh với số vốn điều lệ ban đầu là 2.000.000.000 VNĐ (hai tỉ đồng) đến nay số vốn đều lệ đã tăng lên 78.050.000.000 VNĐ (bảy mươi tám tỉ năm mươi triệu đồng).
Năm 2011, thành lập văn phòng chi nhánh DH logistics Hải Phòng.
Năm 2014, thành lập văn phòng chi nhánh DH logistics Bắc Ninh.
Năm 2015, thành lập công ty TNHH dịch vụ vận tải và phân phối DH (DH trucking).
Năm 2016, thành lập văn phòng chi nhánh DH logistics Hồ Chí Minh và văn phòng đại diện DH logistics Bắc Giang.
Hình ảnh của Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải DH (DH Logistics)
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải DH (DH Logistics)

Bình luận:


Hình mã xác nhận