Giới thiệu về Công ty TNHH Kinden Việt Nam (Chi Nhánh TP HCM)
KINDEN VIET NAM CO., LTD. – HCMC. Branch, a subsidiary company of KINDEN CORPORATION – one of the biggest Electrical & Mechanical Contractors in Japan; set up under the Business License No. 4425/KHĐT-DN dated 16/07/2008 issued by the Services of Planning & Investment of HCMC; specializing in the Electrical, Mechanical and Power Engineering & Construction;

CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM - TP.HCM. Branch, một công ty con của KINDEN CORPORATION - một trong những nhà thầu cơ điện và điện lớn nhất tại Nhật; Được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4425 / KHĐT-DN ngày 16/07/2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh; Chuyên về Cơ điện, Cơ khí và Điện & Xây dựng;
Hình ảnh của Công ty TNHH Kinden Việt Nam (Chi Nhánh TP HCM)
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty TNHH Kinden Việt Nam (Chi Nhánh TP HCM)
  • Trước
  • 1
  • Tiếp

Bình luận:


Hình mã xác nhận