Giới thiệu về Công Ty TNHH Matxi Corp
Matxi Corp (Việt Nam) là công ty con của tập đoàn MIIC (Malaysia) có trụ sở chính tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.
Hình ảnh của Công Ty TNHH Matxi Corp
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công Ty TNHH Matxi Corp

Bình luận:


Hình mã xác nhận