Giới thiệu về Công ty TNHH MTV Văn hóa và Truyền thông Lệ Chi
Giới thiệu công ty:
Công ty TNHH 1TV Văn hóa & Truyền thông Lệ Chi được thành lập từ tháng 12.2008, xuất bản và phát hành sách với hệ thống phát hành khắp toàn quốc. Với nhãn hiệu sách CHIBOOKS và KIDBOOKS, công ty tập trung xuất bản sách văn học nước ngoài đương đại của nhiều nước như Anh, Mỹ, Úc, Trung Quốc…, sách văn học Việt. Các dòng sách hiện có: văn học lãng mạn, fantasy, sách khảo cứu có giá trị, kidbooks truyện tranh song ngữ, sách truyện thiếu nhi có minh họa hình... Công ty do dịch giả Nguyễn Lệ Chi sáng lập và điều hành.
Hình ảnh của Công ty TNHH MTV Văn hóa và Truyền thông Lệ Chi
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty TNHH MTV Văn hóa và Truyền thông Lệ Chi
Chưa có việc làm