Giới thiệu về Công ty TNHH MTV Wacontre
Công ty WACONTRE là công ty IT Nhật Bản thành lập vào năm 2010 tại Việt Nam. Hiện nay, WACONTRE chủ yếu thực hiện các nghiệp vụ như hỗ trợ dịch vụ phát triển Offshore, Co-Labo với các công ty Nhật Bản, phương tiện truyền thông ở Việt Nam, chuyên tư vấn thành lập công ty ở Việt Nam.

WACONTRE mong muốn "Làm một dịch vụ toàn cầu ở Châu Á”.
Hình ảnh của Công ty TNHH MTV Wacontre
Tuyển dụng của Công ty TNHH MTV Wacontre

Bình luận:


Hình mã xác nhận