Giới thiệu về Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
CÔNG TY TNHH SAITEX INTERNATIONAL Đồng Nai (Việt Nam)
Công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất quần áo Jean cao cấp xuất khẩu vào thị trường Mỹ & Châu Âu.
Hình ảnh của Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
Tuyển dụng của Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
  • Trước
  • 1
  • Tiếp

Bình luận:


Hình mã xác nhận