Giới thiệu về Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Quốc Tế Việt Sing (Amie Co., Ltd)
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc tế Việt Sing (AMIE Co., Ltd), được thành lập từ năm 2014, là một doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vệ sinh ngành giấy, bao gồm tã trẻ em, tã giấy người lớn, và băng vệ sinh phụ nữ. AMIE Co., Ltd là công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư Y tế và Hàng tiêu dùng thiết yếu, được mở rộng và phát triển từ Bệnh viện Mắt Quốc tế – DND. Với thế mạnh và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực y khoa, Amie Co., Ltd mạnh dạn đưa những ứng dụng công nghệ trong y tế vào sản xuất các mặt hàng tiêu dùng với mong muốn mang đến cho cộng đồng những sản phẩm chăm sóc sức khoẻ “vệ sinh” thật sự vệ sinh.
Hình ảnh của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Quốc Tế Việt Sing (Amie Co., Ltd)
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Quốc Tế Việt Sing (Amie Co., Ltd)

Bình luận:


Hình mã xác nhận