Giới thiệu về Công Ty TNHH Truyền Thông Vàng (Golden Communication)
Công ty Golden communication Group là tập đoàn truyền thông bao gồm 5 công ty thành viên chuyên về thiết kế , quảng cáo, tiếp thị kỹ thuật số, lập kế hoạch truyền thông, mua quảng cáo và xây dựng các chương trình truyền hình. Golden event-PR Công ty chuyên tư vấn , vạch chiến lược và tổ chức những chương trình hành động toàn diện và hiệu quả như các sự kiện , các hoạt động quạn hệ cộng đồng (PR) ,quan hệ truyền thông , quan hệ khách hàng, họp báo...
Hình ảnh của Công Ty TNHH Truyền Thông Vàng (Golden Communication)
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công Ty TNHH Truyền Thông Vàng (Golden Communication)
Chưa có việc làm