Giới thiệu về DatVietVAC Group Holdings
Là Tổ hợp tryền thông lớn nhất và duy nhất tại Việt Nam cung cấp trọn vẹn và toàn diện các giải pháp quảng cáo cho khách hàng.
Tổ hợp gồm 9 công ty thành viên có doanh số gần 150 triệu USD với hơn 400 nhân viên tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Các công ty thành viên luôn chiếm lĩnh vị trí số 1 hoặc nằm trong Top 3 của ngành, bao gồm:
- 2 công ty lập kế hoạch và mua phương tiện truyền thông.
- 3 công ty cung cấp, sản xuất và sáng tạo chương trình truyền hình.
- 2 công ty quản lý kênh truyền hình.
- 1 công ty quảng cáo ngoài trời.
Luôn duy trì mức tăng trưởng hàng năm cao hơn hoặc bằng với mức tăng trường củ toàn ngành trong suốt 19 năm qua.
Tầm nhìn và sứ mệnh
Tổ hợp truyền thông đa phương tiện Đất Việt được thành lập vào ngày 10 tháng 4 năm 1994 bời Ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành - và Ông Đào Văn Kính - Phó Chỉ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành.
Chúng tôi có tham vọng: Chúng tôi đã, đang và sẽ thay đổi cách nghĩ về truyền thông và giải trí tại Việt Nam.
Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành một công ty luôn biến đổi với mục tiêu cuối cùng là tạo ra sự phát triển - cho nhân viên, cho công ty, cho tổ hợp, cho ngành quảng cáo và tột cùng nhất là sự phát triển của đất nước.
Chúng tôi tin tưởng rằng bằng cách đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng sẽ giúp chúng tôi không ngừng phấn đấu đạt được sứ mệnh: Luôn dẫn đầu với những bước tiến không ngừng để trở thành doanh nghiệp với giá trị 1 tỷ USD vào năm 2020.
Hình ảnh của DatVietVAC Group Holdings
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của DatVietVAC Group Holdings