Giới thiệu về Giao hàng Tiết kiệm - chi nhánh Sài Gòn
Giaohangtietkiem.vn (eCom Services JSC) là dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa cho các cửa hàng trực tuyến. Với tiêu chí phục vụ chuyên nghiệp, uy tín, tiết kiệm, dịch vụ của giaohangtietkiem.vn là trọn gói cả nội thành lẫn chuyển tỉnh, giúp cho các cửa hàng không còn phải băn khoăn về giao nhận hàng, tập trung phát triển kinh doanh.
Hình ảnh của Giao hàng Tiết kiệm - chi nhánh Sài Gòn
Tuyển dụng của Giao hàng Tiết kiệm - chi nhánh Sài Gòn

Bình luận:


Hình mã xác nhận