Giới thiệu về Văn phòng luật sư Hằng Trạch Trùng Khánh (chi Nhánh Hà Nội)
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HẰNG TRẠCH TRÙNG KHÁNH là một văn phòng luật sư có quy mô tương đối lớn của Trung Quốc, thành lập từ năm 2002. Cho đến nay, Văn phòng luật sư Hằng Trạch Trùng Khánh có hơn 30 luật sư và trợ lý luật sư, 02 phiên dịch, 04 cố vấn và cố vấn danh dự, trong đó có hơn 70% có học vị thạc sỹ hoặc học hàm giáo sư luật học trở lên. Tháng 08 năm 2012, Văn phòng luật sư Hằng Trạch Trùng Khánh đã được Bộ Tư pháp Việt Nam cấp phép thành lập chi nhánh tại thành phố Hà Nội.
Hình ảnh của Văn phòng luật sư Hằng Trạch Trùng Khánh (chi Nhánh Hà Nội)
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Văn phòng luật sư Hằng Trạch Trùng Khánh (chi Nhánh Hà Nội)

Bình luận:


Hình mã xác nhận