Giới thiệu về VPBank AMC - Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Chi Nhánh Phía Bắc
Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK AMC) là một trong những Công ty thành viên của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK - Ngân hàng năng động hàng đầu tại Việt Nam. Với phương châm chú trọng đầu tư vào tài sản lớn nhất của công ty là con người, công ty chúng tôi đầu tư vào xây dựng một môi trường làm việc năng động, thân thiện đi đôi với chính sách đãi ngộ và thu hút đặc biệt.
----------------
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Mr. Nguyễn Xuân Trình - VPbank AMC
Email: trinhnx2@vpbank.com.vn
Sđt: 037.885.5678
Hình ảnh của VPBank AMC - Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Chi Nhánh Phía Bắc
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của VPBank AMC - Công ty Quản lý tài sản Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Chi Nhánh Phía Bắc