Giới thiệu về VPĐD Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK AMC), nay là Trung tâm Xử lý nợ Pháp lý trực thuộc VPBANK - Ngân hàng năng động hàng đầu tại Việt Nam. Với phương châm chú trọng đầu tư vào tài sản lớn nhất của công ty là con người, công ty chúng tôi đầu tư vào xây dựng một môi trường làm việc năng động, thân thiện đi đôi với chính sách đãi ngộ và thu hút đặc biệt.

Theo yêu cầu công việc, định biên nhân sự của Công ty liên tục được phê duyệt điều chỉnh tăng để đáp ứng kế hoạch được giao. Hiện nay, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng cử viên xuất sắc để bổ sung vào đội ngũ CBNV nhằm phục vụ kế hoạch kinh Doanh của Công ty
Hình ảnh của VPĐD Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Tuyển dụng của VPĐD Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng