Mô tả công việc
- Hồ sơ doanh nghiệp
- Hồ sơ đất đai
- Tố tụng tại tòa.
Yêu cầu công việc
- Tập trung, nghiêm túc, kỹ lưỡng
Phúc lợi công việc
- Kiến thức công việc.
- Chí phí hỗ trợ.
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Nhân Viên
Công ty Luật TNHH Hoàng Giáp - Luật Hoàng Giáp
Nộp đơn