Mô tả công việc
- Tham mưu lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến pháp lý trong mua bán chuyển nhượng dự án, mua bán doanh nghiệp.
- Đầu mối cung cấp cho các cổ đông, các nhà đầu tư, các thành viên HĐQT, BKS, các bộ phận quản lý và các cơ quan Nhà nước những thông tin về tình hình, kết quả hoạt động của Công ty.
- Theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Chủ tịch HĐQT. Theo dõi việc giải quyết và thực hiện các công việc của Phòng/Ban/Bộ phận.
- Chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông, ghi biên bản cuộc họp.
- Giám sát và đôn đốc Ban điều hành chuẩn bị Báo cáo thường niên và các tài liệu họp khác
- Sắp xếp và đăng ký lịch làm việc của Chủ tịch HĐQT cho các cuộc họp và công tác.
- Quản lý các hồ sơ quản trị Công ty
- Quản lý và theo dõi cổ đông và thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng HĐQT giao.
Yêu cầu công việc
- Hiểu biết sâu rộng về hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực Bất động sản (Bắt buộc).
- Nắm rõ luật doanh nghiệp, luật xây dựng và hệ thống Luật liên quan.
- Kiên định, chịu khó, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc
- Ngoại hình ưa nhìn, phong cách tự tin, năng động
- Có thể làm việc ngoài giờ và đi công tác khi cần thiết
Phúc lợi công việc
- Về cấp trên: Chuyên môn tốt, Ban lãnh đạo hướng tới người lao động.
- Về thu nhập ngoài lương: Thưởng các sự kiện, lễ, tết đặc biệt có thể lên đến 3-5 tháng lương.
- Về chế độ phúc lợi: Ăn trưa, du xuân, nghỉ mát hàng năm
- Và rất nhiều các chế độ khác
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Nhân Viên Pháp Chế
Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát
Nộp đơn