Mô tả công việc

• Get product registration plan and assigned task directly from RA Manager.
• Percentage of unpassed/ rejected dossiers.
• Progress of registration dossier (except for delays from relevant departments).
• Refer to the products which have similar dosage form, strength, packing form, package material and shelf-life.
• Refer to reliable documents from official sources to find out clinical, pharmacology, pharmacokinetic characteristics… of active ingredient and product.
• Prepare leaflet with bilingual Vietnamese-English content.
• Prepare new domestic/ export drug registration dossiers according to current technique guideline and regulation.
• Prepare variation/ supplementary domestic/ export registration dossiers as requested.
• Prepare renewal domestic/ export drug registration dossiers periodically.
• Translate documents from Vietnamese into English and opposite way as requested.
• Search and update information about Drug/ Food supplement regulation as well as regulatory affairs.
• Ensure reliable and updated source.
• Follow up, receive information/ feedback from Drug Administration of Vietnam (DAV), Vietnam Food Administration (VFA) – Ministry of Health (MOH) about registration supplementary dossier, Decision of Visa number Issuance as well as approval official letter for changing/supplement.
• Understand information/ request and disseminate fully to relevant departments.
• Supplement as requests of authorities about drug/ food supplement registration fully and on time.
• Update regulation/ decision/ circular/ official letter related to product registration, manufacturing and circulation.
• Full information source, organized scientifically to search easily.
• Participate in preparing/ updating SOPs, forms and other documents related to regulatory affairs.
• Archieve, manage registration dossiers and other dossiers, documents..

Yêu cầu công việc

- Pharmacist Bachelor.
- At least 2 years experience at equivalent position.
- Organizational, job arrangements skills.
- Data analysis and processing skills.
- Writing and presentation skills.
- Proficient computer skill.
- English skill: Enough to search and understand English professional document and preprare English dossier as well as bilingual translation, English communication related to regulatory affairs.

Phúc lợi công việc

- 13th month pay & Performance bonus
- Premium insurance
- Training program

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Logo Abbott Việt Nam Abbott Việt Nam
Me Linh Point Tower, Level 9, 2 Ngo Duc Ke St., District 1, HCMC
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
04/09/2018

Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương

Cấp bậc
Quản lý

Ngành nghề
Chuyên viên pháp lýKhác

Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Anh

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
2 năm

Ứng viên
Nam nữ
Regulatory Affairs Executive _ Glomed
Abbott Việt Nam
Nộp đơn

Lê Minh Đức Trần Văn Duy Nguyễn Văn Phan Trần Lê Ngôi Mạc Kính Thi Trương Văn Núi Trần Xuân Khôi Nguyên Nguyễn Duy Phúc Phạm Duy Tân Duy Bùi Đức Nguyễn Hoàng Giang Vũ Gia Trung Nguyễn Hồng Phúc Nguễn Tuấn Nguyễn Đăng Khoa Ngô Minh Đức Nguyễn Thanh Tuyển Lê Trần Minh Thiện Nguyễn Phước Quý Hào Nguyễn Văn Nam Hồ Trần Ngọc Duy Trần Vũ Duy Bùi Duy Linh Nguyễn Anh Phương Huỳnh Thanh Tâm Đàm Hùng Mạc Kính Thi Nguyễn Văn Trung Trịnh Quang Khánh Phan Văn Tú Vinh Đăng Nguyễn KIỀU CÔNG DUY THÁI Phạm Xuân Dũng Trần Hoàng Long HOÀNG THỊ THU Trần Thu Hiền Huỳnh Quỳnh Như Nguyễn Thuỳ Trang Phạm Thị Hoài Phương Trần Thị Cẩm Vân Võ Thị Ngọc Huyền Đinh Thị Nhật Trâm Vũ Thị Tuyết Trần Thị Ngọc Thúy Mạc Mỹ Linh Lương Thị Nụ Nguyễn Thị Thanh Phương Lê Ngọc Nhi Phạm Thị Ngọc Mai Đặng Thị Hương Nhi Trương Thị Minh Trang Lữ Kim Thu Nguyễn Thị Trang Trịnh Thị Hoài Nguyễn Thị Thanh Trúc Nguyễn Ngọc Vân Anh Đào Thị Vi Hoa Dương Thị Hiên Trần Thị Hồng Phượng Trần Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Lệ Trâm Vũ Hà Phương Đỗ Kim Hoàng Địch Thị Huệ Trần Minh Châu Sầm Phương Linh NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Huỳnh Thị Thảo Nguyên Mỹ Dung Phùng Thị Đinh Khánh Linh Phạm Như Quỳnh Lê Thị Kim Anh Trương Thị Thu Hương Chu Thị Kim Chi Trần Thị Hà Vũ Hiền Lương Đào Thị Quỳnh Trần Thị Hải Anh Phạm Thị Lan Hương Phan Lê Hương Lan Trần Thị Thanh Nga Phạm Thanh Thuý Lê Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Bích Duyên Nguyễn Minh Ngọc Trần Kim Chi Trần Thị Thuận Nguyễn Thị Lan Anh Phạm Xuân Bình Nguyễn Thị Lệ Trâm Nguyễn Kỳ Quân Nguyễn Thị Hồng Thoa Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nguyen Phuong Thanh Trần Thị Quỳnh Trang Nguyễn Thị Ngọc Anh Thu Hồng Đoàn Thị Hoài Trinh Phùng Thị Mỹ Dung Đinh Tú Ngân Dương Hoàng Ngân Hoàng Thanh Xuân Nguyễn Ngọc Yến Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phạm Thị Phúc Nguyễn Lan Hương Lê Thị Hồng Gấm Trần Hà Phạm Trần Thùy Trang Hoàng Thị Lâm Xuân Nguyễn Thị Thanh Duy Vũ Thị Tuyết Thu Cao Thi Cẩm Nhung