Mô tả công việc
- Thực hiện công tác thư ký theo sự chỉ đạo của HĐQT;
- Sắp xếp lịch làm việc, chuẩn bị các cuộc họp của HĐQT/thành viên HĐQT;
- Chuẩn bị, tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Kiểm soát. Đảm bảo các cuộc họp phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Soạn thảo biên bản, Nghị quyết các cuộc họp, lưu trữ các văn bản, tài liệu của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty;
- Quản lý hồ sơ liên quan đến HĐQT, Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
- Báo cáo Trưởng Ban Thư ký và Quan hệ cổ đông định kỳ và đột xuất
Yêu cầu công việc
-          Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Luật hoặc các chuyên ngành liên quan.
-          Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí Thư ký TGĐ/Chủ tịch HĐQT, ưu tiên đã làm việc tại các công ty cùng lĩnh vực hoặc các công ty nước ngoài, Tập đoàn lớn tại Việt Nam
-          Có khả năng thuyết trình, tổng hợp phân tích, giải quyết vấn đề, báo cáo, làm việc nhóm, tư duy nhanh.
-          Thành thạo tin học văn phòng, Microsoft Office
-          Khả năng giao tiếp Tiếng Anh
Phúc lợi công việc
- Bảo hiểm theo quy định
- Du lịch
- Thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Công tác phí
- Phụ cấp thâm niên
- Chế độ nghỉ phép
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Bình luận:


Hình mã xác nhận
Thư ký Hội đồng Quản trị | CEO Group
Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO
Nộp đơn