Mô tả công việc

- Hiện nay Big C An Phú đang tuyển thực tập sinh làm việc tại Phòng nhân sự
- Thời gian làm việc: toàn thời gian
- Công việc và trợ cấp thực tập: sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
- Thực tập sinh trong lĩnh vực nhân sự.

Yêu cầu công việc

- Trình độ học vấn: Đang là sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành nhân sự, quản trị kinh doanh
- Yêu cầu đang là sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành nhân sự
- Mong muốn được thực tập trong lĩnh vực nhân sự

Phúc lợi công việc

- Có cơ hội được học hỏi, tiếp cận công việc thực tế tại doanh nghiệp trong vòng 2 - 3 tháng
- Có cơ hội tuyển dụng làm nhân viên chính thức tại Big C
- Công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Bình luận:


Hình mã xác nhận