Luật Sư tư vấn Hình sự


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 212 Luật Sư tư vấn Hình sự

Nguyễn Trí Hùng
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100
Nguyễn Ngọc Hùng
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100
MAI THỊ KIM SA
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 8298/LS
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 43 / 100
Lê Xuân Thủy
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 887/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 53 / 100
TRƯƠNG THÀNH THIỆN
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 9860/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
NGUYỄN NGỌC THỤY
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 7771/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
NGUYỄN TRỌNG QUYẾT
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 2086/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
HOÀNG VŨ PHONG
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 3148
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
NGUYỄN HƯƠNG QUÊ
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 4224/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 8213/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
LÊ NGUYỄN KIM HOÀNG
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 4361/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
TRẦN ĐĂNG MINH
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 10777/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 43 / 100
TRẦN THỊ ANH PHƯƠNG
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 4494/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 39 / 100
Đỗ Anh Tú
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 1233/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100
VÕ CÔNG HẠNH
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 5953/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 39 / 100