Luật Sư tư vấn Luật Kinh tế


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 21 Luật Sư tư vấn Luật Kinh tế

Nguyễn Tấn Phước
Cập nhật 12 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 14997/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Võ Thị Nhật Phương
Cập nhật 12 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 10955/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Đinh Hải Ninh
Cập nhật 13 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 12679/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Lê Thị Minh Ngọc
Cập nhật 28 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 14 năm
Số thẻ LS: 9390/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Hoàng Thị Thanh Hải
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 15926/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Huỳnh Vinh Quang
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 19 năm
Số thẻ LS: 7610/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Thị Thanh Hảo
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 10030/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
VÕ MỘNG THU
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 13331/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Đức Thiên
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 14571/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Văn Mớ
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 11299
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Phạm Quốc Hải
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 15 năm
Số thẻ LS: 11543/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Trần Thanh Sang
Cập nhật 5 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 14226/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Thị Mỹ Anh
Cập nhật 6 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 7 năm
Số thẻ LS: 10538/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Hoàng Hà
Cập nhật 8 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 13176/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Lê Mạnh Hà
Cập nhật 8 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 3 năm
Số thẻ LS: 10723/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100