Luật Sư tư vấn Luật Kinh tế


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 25 Luật Sư tư vấn Luật Kinh tế

Đinh Hải Ninh
Cập nhật 8 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 12679/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Tấn Phước
Cập nhật 30 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 14997/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Trần Thanh Sang
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 14226/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Lê Thị Minh Ngọc
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 14 năm
Số thẻ LS: 9390/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Huỳnh Vinh Quang
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 19 năm
Số thẻ LS: 7610/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Văn Mớ
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 11299
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Trương Thành Thiện
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 9860/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Văn Dũng
Cập nhật 4 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 14 năm
Số thẻ LS: 7421/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Đỗ Thị Xuân Hoa
Cập nhật 4 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 13945/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Hoàng Diễm
Cập nhật 5 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 10970/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Lê Mạnh Hà
Cập nhật 5 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 3 năm
Số thẻ LS: 10723/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Võ Thị Nhật Phương
Cập nhật 6 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 10955/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Hoàng Thị Thanh Hải
Cập nhật 7 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 15926/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Nguyễn Thị Thanh Hảo
Cập nhật 7 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 10030/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
VÕ MỘNG THU
Cập nhật 7 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 13331/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100