Luật Sư tư vấn Luật Kinh tế


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 18 Luật Sư tư vấn Luật Kinh tế

Hoàng Thị Thanh Hải
Cập nhật 6 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 15926/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Huỳnh Vinh Quang
Cập nhật 7 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 19 năm
Số thẻ LS: 7610/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
VÕ MỘNG THU
Cập nhật 19 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 13331/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Đức Thiên
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 14571/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Văn Mớ
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 11299
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Phạm Quốc Hải
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 15 năm
Số thẻ LS: 11543/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Hải Ninh Đinh
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 12679/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Thị Thanh Hảo
Cập nhật 4 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 10030/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Trần Thanh Sang
Cập nhật 4 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 14226/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Nguyễn Thị Mỹ Anh
Cập nhật 5 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 7 năm
Số thẻ LS: 10538/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Hoàng Hà
Cập nhật 7 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 13176/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Lê Mạnh Hà
Cập nhật 7 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 3 năm
Số thẻ LS: 10723/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Huỳnh Thanh Duy
Cập nhật 8 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 10.423/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Phan Thị Diệu
Cập nhật 8 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 11869/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Bùi Xuân Hiếu
Cập nhật 10 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 7 năm
Số thẻ LS: 10326/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100